PROFI-SEC Security
Login Medewerkers
Login
Bescherm uw zakelijk succes

Bescherm uw zakelijk succes
Continuïteit is en blijft de absolute voorwaarde voor zakelijk succes, ook in uw branche. De basis voor die continuïteit legt u met een betrouwbare, interne organisatie. Maar ook uw keuze betreffende dienstverlenende Partnerbedrijven bepalen in grote mate de randvoorwaarden voor beoogd succes. Een gedegen beveiligingsoplossing voor uw onderneming, uw personeel en uw opdrachtgevers brengt rust binnen een veilige werkomgeving. PROFI-SEC Security werkt daarom vanuit Partnership, “Samen “ is daarin het sleutelwoord. Oog voor uw belangen en de wil om die te beschermen.

PROFI-SEC Security ontzorgt op maat zodat u zich kunt richten op úw marktontwikkelingen en zorgen voor dat beoogde, zakelijke succes.

De organisatie
PROFI-SEC Security is volledig gecertificeerd en behoort tot de middelgrote spelers van landelijk opererende  beveiligingsorganisaties. Zij richt zich op eenvoudige maar ook complexere beveiligingsvraagstukken binnen (semi-)overheid, het bedrijfsleven en de particuliere sector. Steeds vaker worden PROFI-SEC medewerkers ook ingezet in het publieke domein.

Persoonlijke benadering
Géén opdracht is gelijk aan de andere. Ieder (vermeend) risico kan zich in verschillende verhoudingen voordoen en zich  van incident verder ontwikkelen tot situaties met uiteindelijk catastrofale gevolgen. Daarom gaan wij uit van de persoonlijke benaderingsmethodiek.

Plan van aanpak

Om de continuïteit van uw onderneming te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om de risico's van uw bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen goed  in kaart te brengen. De Security-scan die PROFI-SEC Security daarvoor ontwikkelde, analyseert tot op het gewenste niveaul uw beveiligingsbehoefte . Hieruit wordt een nauwkeurige  diagnose gesteld en aan u voorgelegd waarbij de voorgestelde maatregelen op organisatorisch-, bouwkundig-, electronisch- en mensbeveiligingsvlak betrekking kunnen hebben.

De medewerkers
PROFI-SEC Security beschikt over een ruim, flexibel in te zetten  bestand aan enthousiaste, gekwalificeerde medewerkers. Onze medewerkers, ons kapitaal, worden na een gedegen selectieprocedure (inclusief gewenste aanvullende trainingen/opleidingen)  en afgestemde inwerkperiode ingezet op beveiligingsprojecten. Dat kan zijn als receptionist(e), security host(ess), objectbeveilig(st)er of in één van de vele overige specialistische functies.

Leerbedrijf en MVO
PROFI-SEC Security is een erkend ECABO leerbedrijf en is daardoor bevoegd tot het zelfstandig verzorgen van beveiligingsopleidingen. Veelal gebeurd dat op verzoek van de opdrachtgever in het kader van MVO. Daarbij staat de facor mens centraal.

Waar wenselijk maakt PROFI-SEC Security gebruik van de synergie tussen de verschillende werkmaatschappijen. Dit zal echter altijd in overleg zijn met u als een van onze (potentiële) opdrachtgevers.