PROFI-SEC Security
Login Medewerkers
Login
PROFI-SEC events

Zichtbaar en onzichtbaar aanwezig
De beveiliging van evenementen vraagt om een combinatie van alle mogelijke vormen van preventieve en repressieve maatregelen. Ongeacht de omvang van het evenement betreft het namelijk altijd een mix van persoons-, object- en terreinbeveiliging. Vandaar de planmatige aanpak van PROFI-SEC Security Events, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten en de beveiliging zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig is.

Planmatig & doelgericht
Er is veel expertise nodig om evenementen zoals concerten, shows, dance-events, beurzen, seminars en braderieën volgens de wettelijke richtlijnen te kunnen beveiligen. Juist in dergelijke complexe securityprojecten liggen de roots van PROFI-SEC Security Events. Reeds vele jaren zijn wij nauw betrokken bij de beveiliging van grote Nederlandse evenementen en dat merkt u aan de doelgerichte, planmatige aanpak. Daarbij hebben wij de vaste regel dat een goede voorbereiding 80% van het resultaat bepaald.

Security Scan
De Security-scan die PROFI-SEC Security Events voor de beveiliging van evenementen ontwikkelde, analyseert tot in detail uw beveiligingsbehoefte en leidt tot een haarscherp advies. In overleg met verzekeraars, politie, brandweer en overheden kunnen de volgende oplossingen daarvan deel uitmaken:

•    object- en   terreinbeveiliging
•    VIP-Beveiliging
•    Security Services
•    chauffeursdiensten
•    veiligheids- en noodplannen
•    systeembeveiliging
•    commando- en regiewagens (volledig ingericht)